Contact

Trainingen

EnCase DF410-NTFS

Beschrijving
In deze vierdaagse training leren de cursisten om te gaan met de technische uitdagingen van het Windows NTFS bestandssysteem en bovendien hoe u de Master File Table aan een diepgaande analyse kunt onderwerpen. NTFS vervangt meer en meer het FAT bestandssysteem op computers.

Dit is een intensieve, praktijkgerichte training met praktische voorbeeldcases.

Voor wie is deze training bedoeld?
De hands-on training is bedoeld voor ervaren digitaal rechercheurs, netwerkbeheerders en de IT-security beheerders die meer inzicht willen krijgen in NTFS en Windows netwerken in relatie tot cyber crime.
De deelnemers aan deze training worden geacht bekend te zijn met EnCase. Bovendien dienen ze ruime ervaring te hebben opgedaan op het gebied van computeronderzoek.

Leerdoelen
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • Het NTFS bestandssysteem te doorgronden.
  • De Master File Table (MFT) grondig te analyseren.
  • Windows artefacts te onderzoeken en hun bewijswaarde in te schatten.
  • Gewiste NTFS partities terug te vinden.
  • Register-informatie te begrijpen zoals de NTUSER.DAT en de SAM-file.