Contact

Sectoren

Finance, Banking & Insurance

Met behulp van de juiste tooling krijgen banken, financiële instellingen en verzekeraars sneller inzicht in welke transacties en claims mogelijk frauduleus zijn, in hoeverre kredietaanvragen als risicovol kunnen worden aangemerkt en welke patronen wellicht duiden op criminele geldstromen.

DataExpert biedt u de oplossingen waarmee bedreigingen snel worden gedetecteerd en geïdentificeerd, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.

Compliance
Als bank of financiële instelling dient u compliant te zijn met de (inter)nationale wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rondom AML en CFT. Maar is uw data ook al op orde voor Solvency II? DataExpert helpt u hierbij.