Contact

Sectoren

Commercial

Commerciële organisaties hebben een grote verscheidenheid aan gestructureerde en ongestructureerde data beschikbaar. DataExpert levert de juiste tooling en opleidingsmogelijkheden om deze databronnen adequaat in te zetten bij:

  • Opsporing van en onderzoek naar interne fraude en financiële dreigingen
  • Acceptatie van nieuwe klanten (op relatie-niveau)
  • Mitigeren van security breaches

Privacygevoelige data
Privacygevoelige data is onderwerp van nieuwe Europese wetgeving. Is de opslag, verwerking en beveiliging van privacygevoelige data in uw organisatie al auditable en compliant? DataExpert helpt u om duidelijk positie in te nemen. Gestoeld op de nieuwe Europese wetgeving en de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.