Contact

Sectoren

Central government

DataExpert begeleidt justitiële, financiële, andere overheidsdiensten, inspecties en toezichthouders om zo efficiënt mogelijk hun medewerkers en tooling in te zetten. Van advies tot implementatie en training, voor een veilige en eerlijke maatschappij waarin ondermijnende en georganiseerde criminaliteit wordt bestreden.

Centralisatie
DataExpert signaleert en adviseert ook pro-actief waar verbeteringen mogelijk zijn voor centralisatie van informatiedeling. Zodat maatschappelijke schade zo klein mogelijk is.