Contact

Rollen

IT / Security Management

De benadering van IT-security management moet anders; het security-landschap is de afgelopen jaren zodanig veranderd, dat organisaties een andere visie op het security-vraagstuk zullen moeten ontwikkelen. De enorme groei van het dataverkeer zorgt ervoor dat de traditionele benadering –preventie, het proberen te voorkomen van inbreuken – niet meer voldoende bescherming biedt. Door ontwikkelingen als BYOD (Bring Your Own Device) en het verschijnsel ‘shadow-IT’ zult u moeten accepteren dat het aantal incidenten toeneemt. Een bijkomende uitdaging is dat grotere organisaties miljoenen detectiemeldingen per dag krijgen. De vraag is waar u dan op moet reageren. Waar het om draait, is dat de werkelijke incidenten zo snel mogelijk gedetectereerd en in de kiem gesmoord moeten worden. Het gaat niet zozeer om de kwantiteit van het aantal incidenten, maar om het minimaliseren van de impact ervan op de organisatie. Dat is een andere strategie dan een 100% focus op preventie. Samen met onze partners leveren wij complete oplossingen; van consultancy omtrent de aansluiting op uw bedrijfsprocessen, policies en compliance vereisten, tot ondersteuning van monitoring activiteiten en incident opvolging.