Contact

Producten

IBM i2 iBase User

De IBM i2 iBase User licentie is geschikt voor het invoeren, raadplegen, analyseren, rapporteren en presenteren van uw gegevens. De iBase gebruiker kan onderzoeksgegevens afkomstig uit verschillende bronnen in één centrale iBase onderzoeksdatabase samenbrengen.

In veel gevallen worden gegevens in verschillende formaten aangeleverd (xls, txt, csv, xml). Met behulp van de eenvoudige importwizard kunnen de gegevens gemakkelijk geïmporteerd worden in de database en worden de onderlinge relaties tussen de entiteiten meegenomen.  
Op deze manier heeft de gebruiker alle informatie van het desbetreffende onderzoek bij elkaar en kan deze starten met de analyse. De i2 iBase gegevens kunnen direct in Analyst’s Notebook visueel gemaakt worden, waardoor onderlinge relaties in de opgeslagen gegevens duidelijk worden.