Contact

Huntsman

Huntsman

Verhoog de productiviteit van uw analyses door gemakkelijk en efficiënt uw Analyst’s Notebook onderzoeken met web content te verrijken.

Een uitdaging in het gebruik van web data is het feit dat deze data verspreid staat over het hele web en dat het ongestructureerd is. Huntsman stelt analisten in staat om ongestructureerde data vanuit documenten (inclusief doc, docx, pdf en txt formaten) en online bronnen (inclusief anoniem van Clear, Deep and Dark Web) aan Analyst’s Notebook charts toe te voegen. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwe onderdelen van bestaande charts, attributen en links zijn. Teksten, foto’s van webpagina’s en offline documenten worden getagd en als entiteit, link of attribuut aan de data toegevoegd. Tijdens het creëren van nieuwe entiteiten of elementen wordt er automatisch gecheckt of de entiteit al in de chart bestaat zodat duplicatie voorkomen wordt.

Belangrijk in deze werkwijze is dat de databron benaderbaar blijft en dat alle acties in Analyst’s Notebook opgeslagen worden, bijvoorbeeld voor archivering- of audit doeleinden. Tevens is het mogelijk om een knipsel te maken van een hele webpagina. Dit van zowel het zichtbare gedeelte als de desbetreffende pagina inclusief Java script en content.