Contact

Oplossingen

Employee Investigation

Uw medewerkers hebben het beste voor met het bedrijf. Dat is tenminste de bedoeling. Is er wel sprake van fraude door eigen medewerkers, dan wilt u in een zo vroeg mogelijk stadium de fraude vaststellen, en de omvang ervan. Om vervolgens de schade te beperken en herhaling te voorkomen.

Onze oplossingen voor Employee Investigation helpen om bij fraude door werknemers de feiten helder en zuiver in kaart te brengen en een formeel proces te volgen.

DataExpert adviseert.
Zullen we meedenken over wat voor uw zaak de best passende oplossing is? Neem contact met ons op.