Contact

Nieuws

Wat te doen als uw organisatie slachtoffer is geworden van cybercrime?

U heeft het afgelopen juli vast gelezen, gezien of gehoord in het nieuws: 1,2 miljoen Nederlanders zijn in 2018 slachtoffer geworden van cybercrime (Bron: CBS). Uit het onderzoek ‘Digitale Veiligheid en Criminaliteit’ blijkt dat het overgrote deel van deze slachtoffers geen aangifte doet. Dit komt onder andere doordat het aangifteproces niet altijd even eenvoudig is.

Helaas zijn cybercriminelen ons dus soms toch nog te slim af en gaat het mis. Waar we veel tips in de nieuwsbrief geven over hoe u zich kunt wapenen tegen cybercrime, deze keer een tip van niet-technische aard: Bereid uzelf en uw organisatie voor op slachtofferschap van cybercrime. Hoe gaat u en/of uw organisatie om in gevallen van een gehackte of geïnfecteerde computer? En heeft u al inzichtelijk en vastgelegd welke stappen u neemt op zo’n moment? Een snelle en goede afhandeling is van grote waarde voor de continuïteit van uw bedrijf.

DataExpert denkt graag met u mee over welke maatregelen er genomen dienen te worden binnen uw organisatie in geval van cybercrime. Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan bij het maken van een aangifte. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.