Contact

Nieuws

Het WOB Project

Mobiele telefoondata, zoals e-mails en tekstberichten, bevat een schat aan informatie voor forensische onderzoekers. Zij maken doorgaans al gebruik van de juiste digitaal forensische hulpmiddelen om deze data te extraheren en te gebruiken voor hun onderzoek.

Dat tekstberichten echter niet alleen voor de digitaal rechercheur van belang zijn, blijkt wanneer we de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) nader bekijken. De Raad van State heeft op 20 maart 2019 namelijk de uitspraak gedaan dat zakelijke SMS- en Whatsapp-berichten onder de WOB vallen. Dit geldt voor zowel zakelijke- als privé telefoons.

Deze uitspraak houdt in dat medewerkers in dienst van de overheid verplicht zijn om alle communicatie over bestuurlijke aangelegenheden beschikbaar te stellen voor publicatie.

Het gebruik van forensische software is voor een rechercheur dagelijkse routine, maar voor ambtenaren die niet bekend zijn met deze materie is dit allerminst het geval. Met betrekking tot de WOB vragen ambtenaren zich af hoe tekstberichten uit een telefoon op een efficiënte wijze ontsloten kunnen worden en hoe zij dit kunnen realiseren zonder onnodig veel tijd te hoeven spenderen. Zij zijn meestal niet bekend met specifieke software zoals UFED, XRY of Oxygen.

Om aan de WOB te voldoen biedt DataExpert in samenwerking met MSAB en ZyLAB de volgende, uiterst eenvoudige, oplossing:

  1. Door middel van XRY-Express van MSAB worden tekstberichten geselecteerd, geëxtraheerd en vervolgens geëxporteerd naar een XML- of Pdf-bestand; een proces van slechts enkele minuten.
  2. Daarna kan het XML- of Pdf bestand met de ZyLAB ONE worden ingelezen, geïndexeerd en vervolgens worden verwerkt tot een publicatie-gereed product.

Op deze manier kan iedere overheidsorganisatie op een uiterst efficiënte wijze een WOB-aanvraag in behandeling nemen. Daarnaast is het met deze werkwijze vrijwel uitgesloten dat bestanden over het hoofd worden gezien. Hiermee worden juridische en financiële consequenties, die zijn ontstaan door het verstrekken van onvolledige informatie, voorkomen.

Voor nadere informatie over bovenstaande oplossing, neem contact met ons op!