Contact

Nieuws & Events

Risicobeheersing Event

ri•si•co (het; o; meervoud: risico's) 1 gevaar van schade of verlies

De omschrijving in de Dikke van Dale is duidelijk. Risico kan negatieve gevolgen hebben voor wie er onvoldoende rekening mee houdt.

Reageren is onze primaire reactie wanneer een risico te groot wordt of is geworden. Maar hoe kan een organisatie op voorhand bedreigende risico’s bepalen en die signalen proactief benaderen? Wanneer en hoe zet u uw handhavende of risico bestrijdende middelen in?

DataExpert gaat voor organisaties die met dit vraagstuk in aanraking komen het Event ‘Risicobeheersing’ organiseren. Op deze middag in Den Haag leert u van innovatieve ervaringsdeskundigen van gemeenten en haar veiligheidspartners die met dezelfde uitdaging aan de slag zijn gegaan! De definitieve datum en uitnodiging voor deze middag volgen spoedig.

LocatieOrganisator

Sprekers
Hou de nieuwsberichten op de website(www.dataexpert.nl) in de gaten en onze nieuwsbrief voor de aankondiging!

Doelgroep 
Toezichthouders, Autoriteiten, Gemeenten en Decentrale Overheden.