Contact

Nieuws & Events

Fine kiest nieuw bestuur

Op 24 november 2016 heeft het Forensic Intelligence Network of Excellence (FINE) een nieuw bestuur gekozen. Onze directeur Robbert Bakker is tijdens deze verkiezing tot secretaris verkozen van het nieuwe bestuur. Dit bestuur vertegenwoordigt de publiek-private beroepsvereniging voor professionals die zich bezighouden met Intelligente Data Analyse op het terrein van Safety & Security. Ook stimuleren zij de samenwerking en kennisuitwisseling van professionals onderling en met experts.  

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Kandidaat Beoogde positie in bestuur                           
Gijs Heijmering Voorzitter
Robbert Bakker Secretaris
Wiebe Wamelink Penningmeester
Arthur de Groot Algemeen bestuurslid
Hans Henseler Algemeen bestuurslid
Walter Schirm Algemeen bestuurslid